مجلس ادارت و مشاورت

مدیرِاعلیٰ: راشد منصور راشد
مدیر: ثاقب محمود بٹ
نائب مدیرہ: عائشہ اکرام
مدیرانِ منتظم: حسنین نازشؔ، محبوب الہیٰ مخمور
مشیر (اعزازی): زاہد زمان قریشی
معاون مدیران (اُردو): میمونہ احمد، سمیرا انجم، آمنہ سعید ملک
معاون مدیر (انگریزی): فرزین مغل
مدیر مضامین (انگریزی): سارہ جاوید راٹھور